Bài thuyết pháp “Để Trở Thành Giảng Sư Phần 2” do Thầy Thích Phước Tiến giảng ngày 15/04/2015 (27/02/Ất Mùi) tại Thiền Viện Sơn Thắng (xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long)

video

Download MP3

Bài liên quan