Bài pháp thoại Đời Sống An Vui Qua Tiêu Chuẩn Ba Không do Ni Sư Thích Nữ Như Lan giảng tại Thiền Viện Ngọc Hạnh (X. Trường An – TP. Vĩnh Long – T. Vĩnh Long),ngày 08/05/2018

Bài liên quan