Bài thuyết pháp “Dòng Nghiệp Chướng” do thầy Thích Phước Tiến giảng tại chùa Viên Minh (số 1 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 2, thị xã Bến Tre, tỉnh Bến Tre) ngày 17/05/2009 (23/04/Kỷ Sửu)

video

Download MP3

Bài liên quan