Pháp âm “Tịnh Độ Con Đường Tu Tắt” được đại đức Thích Phước Tiến giảng tại chùa Hoằng Linh (Củ Chi, HCM) ngày 26/12/2009 (11/11/Kỷ Sửu)

video

Download MP3