Bài pháp âm “Bông Hồng Dâng Cha” do đại đức Thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Bửu Phước (thị trấn Thạnh Phú, huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre) ngày 30/08/2009 (11/07/Kỷ Sửu)

video

Download MP3

Bài liên quan