Đạo lý gia đình là một nền tảng rất quan trọng. Nhưng trong thời gian qua có nhiều vấn đề khiến chúng ta thấy rằng các mối quan hệ trong gia đình không còn tốt đẹp như xưa nữa. Đó là nỗi đau khổ của các đấng sinh thành và là những điều bức xúc, gây nhức nhói trong xã hội hiện nay.

Nhịp sống hối hả của đời sống hiện đại với các nhu cầu ngày một tăng cao, khiến nhiều bậc làm cha làm mẹ chú tâm vào việc tạo dựng các giá trị vật chất mà xem nhẹ giá trị tinh thần, dẫn đến tình trạng cha mẹ thiếu quan tâm đến con cái, không tạo dựng được nền tảng đạo đức cơ bản để khi chúng lớn lên, chỉ biết sống theo bản năng của chúng rồi gây đau khổ cho cha mẹ. Rồi chúng ta than trách, chửi mắng chúng. Nhưng nhìn lại đó là lỗi từ các dạy dỗ của chính chúng ta.

Vì thế, để giữ vững đạo lý gia đình tốt đẹp, vai trò nuôi dạy của người lớn rất quan trọng để sự hình thành nhân cách và đạo đức của thế hệ mai sau. Hãy cho con cháu mình tiếp cận sớm với nền tảng đạo đức trong chùa chiền, gần gũi chúng hơn để kịp thời uốn nắn những sai trái của con trẻ. Từ đó, chúng ta mới có quyền hi vọng một tương lai tốt đẹp cho đứa con của mình.

Bài pháp thoại “Đạo Lý Gia Đình Việt Nam” được thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Tu Viện Tường Vân nhân mùa Vu Lan báo hiếu PL 2560 – DL 2016

Download MP3

Bài liên quan