Pháp âm “Ý Nghĩa Phật Thành Đạo Phần 1” do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng nhân lễ khởi công trùng tu chùa Long Khánh (Tu Viện Tường Vân hiện tại), ngày 10/01/2009

Download MP3

Bài liên quan