Bài pháp âm Đừng Để Đạo Đức Trở Thành Món Hàng Xa Xỉ do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Tu Viện Tường Vân ngày 27/08/2015 (14/07/Ất Mùi) nhân mùa Vu Lan Báo Hiếu PL: 2559 – DL: 2015

Sự tương quan văn hóa truyền thống và văn hóa ngoại lai làm cho đạo đức truyền thống bị lung lay. Đạo đức không tạo ra tiền, nhưng nó là nền tảng của hạnh phúc, của việc sử dụng đồng tiền. Qua bài pháp thoại của Đại Đức Thích Phước Tiến, chúng ta cùng suy ngẫm lại việc sinh hoạt tín ngưỡng của bản thân để cùng giải quyết vấn đề suy thoái đạo đức.

video

Download MP3

Có nhiều người, có nhiều tiền nhưng vẫn hèn. Có nhiều người, nghèo nhưng vẫn sang.

Cái sang hay cái hèn ko nằm ở số tài sản, mà ở tâm hồn người đó.

-st-


Kính chúc quý Phật tử có những phút giây thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc vạn sự kiết tường. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Bài liên quan