Pháp thoại “Gieo trồng nhân Tịnh Độ” do Ni sư Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Phước Sanh (H. Châu Thành – T. Đồng Tháp) ngày 29/12/2019

Bài liên quan