Pháp thoại Giữ bốn điều dẫn đến thành công do Ni sư Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Long Thạnh (TP. Vĩnh Long – T. Vĩnh Long) ngày 20/09/2019

video