Bài thuyết pháp “Học Phật Để Làm Người Tốt Hơn” do thầy Thích Phước Tiến giảng tại Tu Viện Tường Vân (Bình Chánh, HCM) ngày 31/05/2015 (14/04/Ất Mùi)

Học Phật để làm người tốt hơn bởi lời dạy của đức Phật có sức mạnh chuyển hóa được tâm hồn của mọi người trong từng hoàn cảnh khác nhau. Do đó, là người học Phật, là sứ giả của Như Lai, chúng ta hãy phát huy đúng vai trò ấy để đưa đạo Phật đến gần hơn trong cuộc sống để hóa giải đi những phiền muộn, khổ đau cho mọi người.

video

Download MP3