Bài pháp thoại Khách và chủ do Ni Sư Thích Nữ Như Lan giảng tại Long Thạnh Tự (TP. Vĩnh Long – T. Vĩnh Long) ngày 08/03/2019

Bài liên quan