Pháp thoại Khảo đảo trên đường tu do Ni sư Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Hòa Long (TP. Vĩnh Long – T. Vĩnh Long) ngày 04/10/2019

video