Pháp thoại Kinh Phật di giáo bài 01: phần tựa của kinh do NS Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Đức Long (H. Lai Vung – T. Đồng Tháp) ngày 29/05/2019

Bài liên quan