Pháp thoại Kinh phật di giáo bài 08: hạnh viễn ly do Ni sư Như Lan giảng tại chùa Đức Long (H. Lai Vung – T. Đồng Tháp) ngày 17/07/2019

video