Pháp thoại Kinh Phật di giáo bài 09 : chuyên cần tinh tấn do Ni Sư Như Lan giảng tại chùa Đức Long, ngày 22/07/2019

video