Pháp thoại Kinh Phật di giáo bài 11: tu tập thiền định do NS Như Lan giảng tại chùa Đức Long, ngày 24/07/2019

video