Pháp thoại Kinh Phật di giáo bài 13: không hý luận do Ni Sư Như Lan giảng tại chùa Đức Long, ngày 27/07/2019

video