Pháp thoại Lối sống tốt đẹp do NS Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Phước Viên (H. Long Hồ – T. Vĩnh Long) ngày 08/06/2019

video