Pháp thoại Luật tứ phần tỳ kheo ni giới bổn bài 01 – duyên khởi luật tứ phần do Ni sư Như Lan giảng tại chùa Hưng Thiền, ngày 07/09/2019

video

Bài liên quan