Pháp âm “Lược Sử Đức Phật Thích Ca Từ Lúc Thành Đạo Đến Lúc Nhập Niết Bàn” do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại tu viện Tường Vân ngày 16/05/2011

video

Download MP3

Bài liên quan