Bài pháp thoại Mỗi Ngày Phật Đản Sanh do Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại chùa Tâm Quang (Wayland, MI) ngày 17.6.2018

Bài liên quan