Pháp thoại Một Chữ Đừng do Ni Sư Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Phật Quang (H. Tam Bình – T. Vĩnh Long), ngày 14/09/2018

Bài liên quan