Pháp thoại “Năm canh tý kể chuyện chuột” do Ni sư Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Thiên Phước (H. Lấp Vò – T. Đồng Tháp) ngày 02/02/2020

Bài liên quan