Pháp thoại Năm pháp sống an vui do NS Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Long Thạnh, ngày 26/05/2019

video