Pháp thoại Năng Lực Của Bồ Tát Quán Thế Âm do SC Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Tiên Châu (X. An Bình – H. Long Hồ – T. Vĩnh Long), ngày 05/11/2017

Bài liên quan