Bài pháp thoại Người Tu Nên Biết do Ni Sư Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Long Thạnh (X. Tân Hội – TP. Vĩnh Long – T. Vĩnh Long), ngày 05-06-2018

video