Pháp thoại Nhớ mãi ân người do Ni Sư Thích Nữ Như Lan giảng tại Tiên Long Cổ Tự (H. Cái Bè – T. Tiền Giang) ngày 20/03/2019

video