Bài pháp thoại Nhớ Ơn Đức Phật Muôn Đời do NS Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Phật Quang (X. Hòa Thạnh – H. Tam Bình – T. Vĩnh Long), ngày 19/05/2018

Bài liên quan