Bài pháp thoại Những Quy Tắc Tu Học do Ni Sư Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Hưng Thiền (H. Cao Lãnh – T. Đồng Tháp), ngày 10/08/2018

Bài liên quan