Pháp thoại Niệm phật cầu giải thoát do Ni sư Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Hòa Long (TP. Vĩnh Long – T. Vĩnh Long) ngày 10/04/2019

video