Pháp thoại Niệm Phật chuyển hóa các chướng duyên do Ni sư Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Phước Thành (H. Cầu Ngang – T. Trà Vinh) ngày 19/09/2019

Bài liên quan