Pháp thoại Niệm Phật chuyển hóa các phiền não do Ni sư Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Thiên Phước (H. Châu Thành – T. Đồng Tháp) ngày 08/11/2019

Bài liên quan