Pháp thoại Niệm Phật phải đầy đủ lòng tin do Ni sư Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Vạn Hạnh (TP. Sa Đéc – Tỉnh Đồng Tháp) ngày 07/11/2019

Bài liên quan