Pháp thoại Niệm Phật thanh tịnh tam nghiệp do Ni sư Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Kỳ Viên (H. Long Hồ – T. Vĩnh Long) ngày 17/09/2019

video