Pháp thoại Niềm Vui Của Người Xuất Gia do Sư Cô Thích Nữ Như Lan giảng tại CHÙA HƯNG THIỀN (X. Mỹ Hội – H. Cao Lãnh – T. Đồng Tháp), ngày 20/07/2017

video