Pháp thoại Niềm Vui Của Tuổi Xế Chiều do Ni sư Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Thiên Thọ (H. Châu Thành – T. Đồng Tháp) ngày 01/03/2019

video