Pháp thoại Niềm Vui Người Cư Sĩ do Ni sư Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Linh Sơn (H. Cao Lãnh – T. Đồng Tháp) ngày 29/12/2018

Bài liên quan