Pháp thoại Nội – Ngoại Song Tu do Ni Sư Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Long Thạnh (TP. Vĩnh Long – T. Vĩnh Long) ngày 26/02/2019

video