Pháp thoại Nuôi dưỡng những hạnh lành do NS Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Pháp Lạc (H. Cái Bè – T. Tiền Giang) ngày 10/07/2019

video