Pháp thoại Ở đời họa phúc do mình do Ni sư Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Linh Sơn (H. Cao Lãnh – T. Đồng Tháp) ngày 21/10/2019

Bài liên quan