Pháp thoại “Phá Thai Và Nghiệp Lực” được đại đức Thích Phước Tiến thuyết giảng ngày 12/09/2011 (15/08/Tân Mão) tại chùa Từ Quang (Bình Chánh, HCM)

Download MP3

Bài liên quan