Pháp thoại Phương cách sống an vui do NS Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Long Thạnh (TP . Vĩnh Long – T. Vĩnh Long) ngày 24/06/2019

video