Pháp thoại Phương Pháp Tiêu Tai Diên Thọ do Ni Sư Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Linh Sơn (H. Cao Lãnh – T. Đồng Tháp) ngày 12/02/2019

video