Bài pháp thoại Quay Đầu Hướng Thiện do Sư Cô Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Linh Sơn (X. Mỹ Hội – H. Cao Lãnh – T. Đồng Tháp), ngày 10/12/2017

video