Pháp thoại Qui sơn cảnh sách: giới thiệu khái quát do Ni Sư Thích Nữ Như Lan giảng tại Chùa Hưng Thiền (H. Cao Lãnh – T. Đồng Tháp) ngày 13/03/2019

video