Pháp thoại Sáu lưỡi câu trong cuộc đời do NS Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Hưng Thiền, ngày 02/06/2019

video