Pháp thoại Sống với 5 có do Ni sư Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Hưng Thiền (H. Cao Lãnh – T. Đồng Tháp) ngày 03/05/2019

video