Bài pháp thoại “Thuận Duyên Và Nghịch Duyên” do Đại Đức giảng sư Thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Phật Huệ (Đức Quốc) ngày 11/10/2015 (nhằm ngày 29/08/Ất Mùi).

video

Download MP3

Bài liên quan