Pháp thoại “Thực phẩm nuôi dưỡng thân tâm” do Ni sư Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Long Viễn (TP. Vĩnh Long – T. Vĩnh Long) ngày 25/12/2019

video

Bài liên quan